หน้าแรก

45ปี-หนองม่วงวิทยา
bgnmwit
Slide
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slide
ปกข่าว-ประกาศเปิดเรียน
ขับขี่ปลอดภัย
previous arrow
next arrow
ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On Stie ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ปกข่าว-ประกาศเปิดเรียน
ขับขี่ปลอดภัย
previous arrow
next arrow

ผู้บริหาร

นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นางรัตฎิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายเสน่ห์ สุขสมพืช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายประกาศิต ยังตาล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
boss2021-1
boss2021-2
boss2021-3
boss2021-4
boss2021-6
boss2021-8
boss2021-5
boss2021-7
ข่าวสารหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]
กิจกรรมหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]
เว็บบอร์ดลานไทร
ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
NMWIT YOUTUBR CHANEL [ ช่องYoutube ]