หน้าแรก

วันครู-2565
45ปี-หนองม่วงวิทยา
bgnmwit
Slide
NM Office ระบบรับส่งเอกสาร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slide
วันที่ 6 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ดร. อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และดู ระบบเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
วันที่ 6 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ดร. อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และดู ระบบเครือข่าย ICT เพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ทำบุญปีใหม่
ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๕
การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site
การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site
ขับขี่ปลอดภัย
ประกาศรายชื่อชุมนุม

ผู้บริหาร

นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นางรัตฎิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายเสน่ห์ สุขสมพืช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายประกาศิต ยังตาล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
boss2021-1
boss2021-2
boss2021-3
boss2021-4
boss2021-6
boss2021-8
boss2021-5
boss2021-7
ข่าวสารหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]
กิจกรรมหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]
เว็บบอร์ดลานไทร
ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
NMWIT YOUTUBR CHANEL [ ช่องYoutube ]