44ปี โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
 ๙ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 44 ปี 
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

Slider
สำนักงานไร้กระดาษโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slider
Slider
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Slider

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

30 เมษายน 2563

ลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สมัครเรียนออนไลน์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั […]

งานทะเบียนและวัดผลฯ

28 มีนาคม 2563
กิจกรรมโรงเรียน