ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slider

คณะผู้บริหาร

Slider

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

30 เมษายน 2563

ลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สมัครเรียนออนไลน์ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั […]

งานทะเบียนและวัดผลฯ

28 มีนาคม 2563

กิจกรรมของโรงเรียน

วารสารช่อม่วง

4

ผลงานวิชาการ

Video NM School++

1