ประชาสัมพันธ์ งดจัดงาน 44ปี ราตรีม่วง-เหลือง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์จากสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ของดจัดงาน 44ปี ราตรีม่วง-เหลือง ประจำปี 2563