ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพจากเพจสภานักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา