44 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองม่วงวิทยาครบรอบ 44 ปี 9 กรกฎาคม 2563