หน้าแรก

K9.131064 (1)
ทรงพระเจริญ
45ปี-หนองม่วงวิทยา
bgnmwit
Slide
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slide
243798713_6360655893976155_6018234117645722035_n
ต้อนรับ-รองผอใหม่
ประกาศโรงเรียน5
previous arrow
next arrow
นางรัตฎิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
243798713_6360655893976155_6018234117645722035_n
ต้อนรับ-รองผอใหม่
ประกาศโรงเรียน5
previous arrow
next arrow

ผู้บริหาร

นายพิศิษฐ์ มิ่งศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นางรัตฎิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายเสน่ห์ สุขสมพืช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นางสาวปูริดา สุขรื่น หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
นายประกาศิต ยังตาล หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
boss2021-1
boss2021-2
boss2021-3
boss2021-4
boss2021-5
boss2021-6
boss2021-7
ลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ข่าวสารหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]

งานประชาสัมพันธ์

5 สิงหาคม 2564
กิจกรรมหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]
เว็บบอร์ดลานไทร
NMWIT YOUTUBR CHANEL [ ช่องYoutube ]