งานประชาสัมพันธ์

14 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

30 เมษายน 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

28 เมษายน 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

28 มีนาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

27 มีนาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

19 มีนาคม 2563
1 2 3 4