มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2560

^