ค่ายวิทย์ 2016

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 12 – 14 มกราคม 2561