ต้อนรับครูวิทยาศาสตร์คนใหม่

คณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยาร่วมต้อนรับ ครูธัญวรัตน์ พิณพาทย์ ครูวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะครูจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา