วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการ วิไลวรรณ สุดโลก และคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ให้การต้อนรับ นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ ศึกษานิเทศจากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้นิเทศการดำเนินงานของโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ