หน้าแรก

Slide
ตราโรงเรียนหนองม่วง-ขาว
ตราโรงเรียนหนองม่วง-ขาว
#หนองม่วงวิทยาสถาบันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
#หนองม่วงวิทยาสถาบันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
Slide
ตราโรงเรียนหนองม่วง-ขาว
ตราโรงเรียนหนองม่วง-ขาว
#หนองม่วงวิทยาสถาบันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
#หนองม่วงวิทยาสถาบันสร้างคนดีให้บ้านเมือง
Slide
NM Office ระบบรับส่งเอกสาร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 45 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 45 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ยอดเงินจากการจำหน่ายกระทง ผลงานและฝีมือของนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 40,828 บาท ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ถวายวัดหนองม่วง
ยอดเงินจากการจำหน่ายกระทง ผลงานและฝีมือของนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 40,828 บาท ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ถวายวัดหนองม่วง
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปี 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ระดับ A
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  ประจำปี 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ระดับ A
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โรงเรียนสพฐระดับ 4 ดาว
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา โรงเรียนสพฐระดับ 4 ดาว
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน-ครั้งที่-45
PR-5ธันวาคม
328958
PR-ผลita
PR-สพฐ4ดาว
ขับขี่ปลอดภัย
previous arrow
next arrow
 จ่าสิบเอกจตุรงค์-กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
จ่าสิบเอกจตุรงค์-กุลแก้ว
boss2022-นายศรายุทธ
boss2022-นางรัตฏิมา
boss2022-นายประกาศิต
boss2022-นางหนึ่งฤทัย
boss2022-นางสาววรรณภา
boss2022-นายปิยะพงษ์
boss2022-นายเสน่ห์

ข่าวสาร รอบรั้ว น.ม.

งานประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2565

งานประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2565

งานประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2565

งานประชาสัมพันธ์

18 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม น.ม.