หน้าแรก

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา nmwit
banner-0
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slide
NM Office ระบบรับส่งเอกสาร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ขอแสดงความยินดี กับจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้รับการการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
ขอแสดงความยินดี กับจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้รับการการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปีพ.ศ.2566 จ.ลพบุรี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปีพ.ศ.2566 จ.ลพบุรี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ "คนไทยมีงานทำ" และขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถค้นหาตำแหน่งงาน ได้ที่ "ไทยมีงานทำ"
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ "คนไทยมีงานทำ" และขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถค้นหาตำแหน่งงาน ได้ที่ "ไทยมีงานทำ"
IMG_5912
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
คุรุสดุดี2566
รับรางวัลรอง
ไทยมีงานทำ
previous arrow
next arrow
 จ่าสิบเอกจตุรงค์-กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
จ่าสิบเอกจตุรงค์-กุลแก้ว
boss2022-นายศรายุทธ
boss2022-นางรัตฏิมา
boss2022-นายประกาศิต
boss2022-นางหนึ่งฤทัย
boss2022-นางสาววรรณภา
boss2022-นายปิยะพงษ์
boss2022-นายเสน่ห์

ข่าวสาร รอบรั้ว น.ม.

กิจกรรม น.ม.

Slide
PlayPlay