หน้าแรก

วันสถาปนาลูกเสือ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือสามัคคี
ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือสามัคคี
ปัญญาดี มีวินัย ใจซื่อ ร่วมมือสามัคคี
banner-วันสถาปนาลูกเสือ
banner-46ปีหนองม่วงวิทยา
banner-0
banner-1
banner-2
banner-3
Slide
NM Office ระบบรับส่งเอกสาร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
เข้ารับรางวัลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เข้ารับรางวัลการแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น  ในงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแต่งคำประพันธ์ระดับ ม.ต้น  ในงานมหกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก  วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง
PR-สวดมนต์
PR-สุนทรภู่
PR-App-nmplus
ขับขี่ปลอดภัย
boss2022-นายพิศิษฐ์
boss2022-นายศรายุทธ
boss2022-นายประกาศิต
boss2022-นางรัตฏิมา
boss2022-นางหนึ่งฤทัย
boss2022-นางสาววรรณภา
boss2022-นายปิยะพงษ์
boss2022-นายเสน่ห์

ข่าวสาร รอบรั้ว น.ม.

กิจกรรม น.ม.

สารประชาสัมพันธ์