ตราโรงเรียนหนองม่วง-ขาว
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

Slider
ตรา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

โรงเรียนวิถีพถทธชั้นนำ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ศูนย์ข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slider
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slider
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ผู้บริหาร

Slider
รับสมัครนักเรียน 2564 [ ดูทั้งหมด ]

งานทะเบียนและวัดผลฯ

7 พฤษภาคม 2564

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึ […]

งานทะเบียนและวัดผลฯ

2 มีนาคม 2564
ข่าวสารหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]

งานทะเบียนและวัดผลฯ

7 พฤษภาคม 2564

งานทะเบียนและวัดผลฯ

29 เมษายน 2564

งานทะเบียนและวัดผลฯ

7 พฤษภาคม 2564

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึ […]

งานทะเบียนและวัดผลฯ

2 มีนาคม 2564
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน

งานประชาสัมพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2563

งานประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์

15 มิถุนายน 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บบอร์ด NMWIT ลานไทร
TOP Download
วารสารช่อม่วง
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
NMWIT YOUTUBR CHANEL [ ดูทั้งหมด ]