หน้าแรก

banner-หายประชวร
banner-ปีใหม่
banner-0
Slide
NM Office ระบบรับส่งเอกสาร โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
คำขวัญวันครู ปี 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
คำขวัญวันครู ปี 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
วัสดีปีใหม่ ปีกระต่ายทอง จากพวกเราผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอคุณพระศรีรัตนตรับดลบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไป
วัสดีปีใหม่ ปีกระต่ายทอง จากพวกเราผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอคุณพระศรีรัตนตรับดลบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไป
วัสดีปีใหม่ ปีกระต่ายทอง จากพวกเราผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอคุณพระศรีรัตนตรับดลบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไป
วัสดีปีใหม่ ปีกระต่ายทอง จากพวกเราผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอคุณพระศรีรัตนตรับดลบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไป
วัสดีปีใหม่ ปีกระต่ายทอง จากพวกเราผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอคุณพระศรีรัตนตรับดลบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไป
วัสดีปีใหม่ ปีกระต่ายทอง จากพวกเราผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอคุณพระศรีรัตนตรับดลบรรดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไป
วันครู2566
วันเด็ก2566
รับสมัครนักเรียนfor-web
ปีใหม่2
ปีใหม่3
ปีใหม่1
previous arrow
next arrow
 จ่าสิบเอกจตุรงค์-กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
จ่าสิบเอกจตุรงค์-กุลแก้ว
boss2022-นายศรายุทธ
boss2022-นางรัตฏิมา
boss2022-นายประกาศิต
boss2022-นางหนึ่งฤทัย
boss2022-นางสาววรรณภา
boss2022-นายปิยะพงษ์
boss2022-นายเสน่ห์

ข่าวสาร รอบรั้ว น.ม.

งานประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม 2565

กิจกรรม น.ม.

Slide
PlayPlay