1 กุมภาพันธ์ 2564 นางชูศรี คำกัน เป็นตัวแทนมอบโล่เกียรติคุณ และใบประกาศ นางสาวสุภานันท์ เหมือนเอี่ยม จากการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 อีกทั้งรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในครั้งนี้