ขอเเสดงความยินดีกับเด็กชายธนดล ชันขุนทด นักเรียนชั้น ม.๓/๓ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ระดับชั้น ม.ต้น หัวข้อ “บทเรียนชีวิต จากโควิด-19” จำนวน ๔ บท ในกิจกรรมเปิดบ้าน “มนุษย์-สังคม เทพสตรี ๒๕๖๔” โดยมีคุณครูกิตติศักดิ์ แก้วตา เป็นครูผู้ฝึกซ้อม