🔸เชิญชวนนักเรียนลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 12-18 ปี🔸
ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่คุณครูที่ปรึกษาของแต่ละห้อง ก่อนวันที่ 23 กันยายน 2564
(วันเวลา และสถานที่ในการฉีดวัคซีนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป)