วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เข้าร่วมพิธีรับมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42โดยมีท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน