ตราโรงเรียนหนองม่วง-ขาว
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

Slider
ตรา
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

โรงเรียนวิถีพถทธชั้นนำ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ศูนย์ข้อมูลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slider
ระบบงานชุมนุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
สำนักงานออนไลน์โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
Slider
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ผู้บริหาร

Slider
ข่าวสารหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]

งานประชาสัมพันธ์

2 มกราคม 2564

งานประชาสัมพันธ์

23 ธันวาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2563

เลื่อนและเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยาเรื่อง เลื่อนและเปลี่ยนแปลงร […]

งานประชาสัมพันธ์

23 ธันวาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2563
ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมหนองม่วงวิทยา [ ดูทั้งหมด ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/สมัครงาน

งานประชาสัมพันธ์

1 กุมภาพันธ์ 2563

งานประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

งานประชาสัมพันธ์

15 มิถุนายน 2562

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บบอร์ด NMWIT ลานไทร
TOP Download
วารสารช่อม่วง
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
NMWIT YOUTUBR CHANEL [ ดูทั้งหมด ]