งานทะเบียนและวัดผลฯ

2 มีนาคม 2564

งานประชาสัมพันธ์

2 มกราคม 2564

งานประชาสัมพันธ์

23 ธันวาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

21 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ งดจัดงาน 44ปี ราตรีม่วง-เหลือง ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์จากสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ขอ […]

งานประชาสัมพันธ์

1 ธันวาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

16 มิถุนายน 2563

งานประชาสัมพันธ์

10 มิถุนายน 2563

งานประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2563

งานประชาสัมพันธ์

14 พฤษภาคม 2563

รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

30 เมษายน 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

28 เมษายน 2563

งานทะเบียนและวัดผลฯ

28 มีนาคม 2563
1 2 3 4