ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเรียน ในรอบแรก (1-17 เมษายน 2563)

🔥นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อ นักเรียนที่ลงทะเบียนสมัครเรียน ในรอบแรก (1-17 เมษายน 2563)💭
ได้ที่ลิ้งค์นี้🔻 http://reg.nmwit.ac.th🔻

🔸นักเรียนชั้นม.4 ที่ยังไม่ได้ส่งอีเมลภาพถ่ายสำเนาใบ ปพ.1 ให้ดำเนินการส่งที่เมล watpon.nmwit@gmail.com
🔸โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้ง หลังจากการรับสมัครรอบ 2 เสร็จสิ้น