ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
📅 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563
🏫 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
ภาพโดย : ครูวิวัฒน์ แก้วอุ้ย