พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางชูศรี คำกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบพิธีถวายคำสัตย์ปฏิญาณ วางพานพุ่ม และลงนามถวายพระพรชัยมลคล