รับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

◥ รายละเอียดการรับสมัคร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากประกาศฯ ด้านล่าง ◤