วันครู 2563

ภาพแห่งความอบอุ่น ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งที่จบไปแล้วและที่ยังศึกษาอยู่ ความอบอุ่น ความเคารพความรักความผูกพันที่มีให้ครู