กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันสุนทรภู่
ผู้บริหารและคณะครูร่วมกิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู่กวีเอกของโลก ณ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา