เพลงมาร์ชและเพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชหนองม่วง

เพลง มาร์ชหนองม่วงวิทยา
เนื้อร้อง : สุเทพ บุญซ้อน
      สุมาลี ทองพรหม
เรียบเรียงเสียงประสาน : นายณรงค์ ประสมสุข


                 เนื้อร้อง
  หนองม่วงวิทยาเรากล้าเกร่ง           เข้มแข็งเชี่ยวชาญการศึกษา
เกียรติวินัยเราดีมีนานมา               การกีฬาเด่นล้ำนามขจาย
หนองม่วงวิทยาเรากล้าสู้               เด่นหรูเก่งกว่าใครทั้งหลาย
เรื่องการเรียนไม่เป็นสองไม่รองใคร         แสนภูมิใจเลือดม่วงเหลืองเรืองระบือ

  เราย่อมรักในศักดิ์ศรี               ปัญญาดีมีวินัยใจซื่อ
อุดมการณ์สรรค์สร้างสังคมลือ           ความร่วมมือสามัคคีมีชั่วกาล
หนองม่วงวิทยาก้าวหน้าเถิด             ศิษย์จะเทิดทูลรักสมัครสมาน
กอปรกรรมดีให้ชื่อขลังก้องกังวาน         เพื่อแทนคุณครู-อาจารย์ผู้เมตตา


หมายเหตุ : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคำร้องหลังจากอัดเสียง จึงทำให้ในบางคำร้อง ไม่ตรงกับเนื้อเพลง
        นามกระจาย (เปลี่ยนเป็น) นามขจาย
        มุ่งรู้ (เปลี่ยนเป็น) เด่นหรู
        ก่อกรรมดี (เปลี่ยนเป็น) กอปรกรรมดี

เพลงอื่นๆ


เพลง มาร์ชหนองม่วงวิทยา (ซาวด์ Backing track)


เพลง เฟื่องฟ้าลาไกล


Backing Track เพลง เฟื่องฟ้าลาไกล