เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 44

เทศกาลงานกีฬา-กรีฑาภายใน ประจำปี 2563″เฟื่องฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 44 “ไมตรีจิต สปิริตและมิตรภาพ Goodwill, spirit and friendship” 28 – 30 ธันวาคม 2563

เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 44