ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ตามประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (รอบ ๒) จำนวน ๑ อัตรา โดย ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคุม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ดังประกาศนี้

ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง