ประกาศโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เรื่อง การรับระเบียนแสดงผลการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ