📝 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
📅 วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563
🏫 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา
🔊 ขอให้นักเรียนแจ้งผู้ปกครองตามวันและเวลา ของระดับชั้นตนเอง
📌 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าในการเข้าประชุม