ตัวแทนนักกรีฑาจังหวัดลพบุรี

ผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนตัวแทนนักกรีฑา จังหวัดลพบุรี แข่งขันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.บวรรัตน์ ขยันกิจ 6/2
2.ธัญวรรณ การุณ 6/3
3.ปวีณา ขันตรี 5/2
4.ธัญชนก แซ่ฟุ้ง 5/3
5.สิริกร ทับทอง 5/3

ผลการแข่งขัน

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ