โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2565 โดยอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ