แจ้งหยุดเรียน 23 กันยายน 2565 เนื่องจาก จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา