ต้อนรับ จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ให้การต้อนรับ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ คณะครูแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-LKf0i

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ