วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ให้การต้อนรับ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ คณะครูแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-LKf0i