ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทย เพลงแขกสาหร่าย ๒ ชั้น รายวิชา คีตศิลป์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดย นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

เพลง แขกสาหร่าย ๒ ชั้น | ผลงานทางวิชาการ ครูปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ

ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทย เพลงแขกสาหร่าย ๒ ชั้น
รายวิชา คีตศิลป์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โดย นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

เนื้อร้อง

อันเพลงไทยใช่จะไร้ในคุณค่า หรือด้วยกว่าเขาอื่นนั้นหาไม่
เพลงของเราก็เสนาะเพราะจับใจ ทั้งยังเป็นสมบัติไทยสืบเนื่องมา

(สร้อย) โอ้เจ้าดอกจำปาของข้าเอย สีสวยกระไรเลย กลิ่นหอมชวนเชยชื่นนาสา
ตามสายพระพายพัดมา หอมกลิ่นจำปา ไม่แพ้บุผผาของใครเลย (เที่ยวกลับ)

เรามีชาติถ้าขาดวัฒนธรรม สิ่งประจำสำหรับชาติเสียแล้วหนา
ใช่ว่าไทยจะอยู่ได้ในโลกา อย่าลืมคิดพิจารณาดูให้ดี

(สร้อย) อันชาติไทยต้องไม่กลายไปเป็นอื่น ไทยต้องยั่งยืนไทยต้องชมชื่นนิยมไทย
ร่วมชีวิตร่วมจิตใจ ร่วมกันใช้ของไทย อย่าเห็นของใครดีกว่าเอย

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ