วันที่ 13 ตุลาคม 2565 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้เข้ากราบนมัสการ พระครูวาปีธรรมรักษ์(กิมหยง คเวสโก) เจ้าอาวาสวัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา