วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นำโดยจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมบริจาคเงิน เป็นจำนวน 9,499 บาท และนำมาซื้อ้ป็นสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2565 อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมกล่อง ส่งมอบ ณ บ้านพักปลัดจังหวัดลพบุรี