วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 คณะครูกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี