วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา