ทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566" ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ