26 ตุลาคม 2565 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา พร้อมด้วยนายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นัดหมายประชุมหารือคณะดำเนินงาน เพื่อเสนอขอรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงเรียนหนองม่วงวิทยา