28 ตุลาคม 2565 นำโดย นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ร่วมถวายองค์กฐิน จากการร่วมทำบุญของคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ยอดเงินทั้งสิ้น จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถวาย ณ วัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด