29 ตุลาคม 2565 ด้วยงานชุมชนร่วมกับงานสภานักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นำนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยาช่วยงานและบำเพ็ญประโยชน์ ในงานทอดกฐินสามัคคี วัดวาปีอัมพาราม (วัดหนองม่วง) อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ปนะจำปี 2565