31 ตุลาคม 2565 ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอ่างทอง จำนวน 5 ท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวม่วง-เหลือง