1 พฤศจิกายน 2565 เปิดเทอมวันแรกของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ช่วงเช้า จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน ครั้งแรกในการมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รวมถึงกลุ่มบริหารก็ได้พบปะพูดคุยชี้แจงเรื่องต่างๆให้นักเรียนทราบ