กำหนดการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ