3-4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดกิจกรรมให้ครูธนากร เสาศิริ ได้กล่าวลานักเรียน เนื่องในโอกาส ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 จากนั้นจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาและประธานนักเรียนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นอกจากนั้น กลุ่มบริหารงานบุคคลก็ยังจัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง และในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครธครูร่วมเดินทางไปส่งครูธนาการ ที่โรงเรียนพิบูลสงเคราะห์ 1 และถ่ายภาพร่วมกัน