วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและตัวแทนนักเรียนคณะสีฟ้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2565 นำโดย จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแล้ว เดินขบวนแห่กระทงร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ และชุมชนชาวหนองม่วง ในภาคค่ำโรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้เปิดจำหน่ายกระทงจากฝีมือของนักเรียน รวมยอดเงินจากการจำหน่ายกระทง 40,828 บาท รายได้ทั้งหมดนำถวายวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง)

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและตัวแทนนักเรียนคณะสีฟ้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2565 นำโดย จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแล้ว เดินขบวนแห่กระทงร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ และชุมชนชาวหนองม่วง ในภาคค่ำโรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้เปิดจำหน่ายกระทงจากฝีมือของนักเรียน รวมยอดเงินจากการจำหน่ายกระทง 40,828 บาท รายได้ทั้งหมดนำถวายวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง)

ยอดเงินจากการจำหน่ายกระทง ผลงานและฝีมือของนักเรียนโรงเรียนหนองม่วงวิทยา 40,828 บาท ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ถวายวัดหนองม่วง

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ