วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา นำโดยจ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา นายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ครูดารัตน์ บัวเชย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมาคณะที่มาส่ง นำโดย นายสิปปนนท์ คงอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม อีกทั้งคณะครูโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา โรงเรียนโคกตูมวิทยา และโรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ร่วมแสดงความยินดี มา ณ โอกาสนี้