วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 15.50 น. ทั้งนี้ คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง กำหนดให้ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาเป็นสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี 2565 ในการนี้ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระสามารถ ธัมมฺสาโร อ่านคำปราศัยแม่กลองธรรมสนามหลวง ในเวลาต่อมาท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายศรายุทธ ชื่นชมบุญ นางรัตฏิมา พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางหนึ่งฤทัย โพตุ่น หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นายเสน่ห์ สุขสมพืช หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคล ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 ในครั้งนี้
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-jD9wf