ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหนองม่วงวิทยา