วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และได้จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อีกด้วย

พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาจัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และได้จัดพิธีประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อีกด้วย
แฟ้มภาพ : https://www.nmwit.ac.th/-OhlB4

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ