25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม.1 เดินทางไปที่ บึงฉวากและตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ระดับชั้น ม.2 เดินทางไปที่ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลออน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับชั้น ม.3 เดินทางไปที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ตึกลูกเต๋า) จ.ปทุมธานี ระดับชั้น ม.ปลาย เดินทางไปที่ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) จ.ปทุมธานี

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565

25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้น ม.1 เดินทางไปที่ บึงฉวากและตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี
ระดับชั้น ม.2 เดินทางไปที่ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลออน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา
ระดับชั้น ม.3 เดินทางไปที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ตึกลูกเต๋า) จ.ปทุมธานี
ระดับชั้น ม.ปลาย เดินทางไปที่ สวนสนุกดรีมเวิลด์ (Dream World) จ.ปทุมธานี

กิริยาอ่อนน้อม เก็บออมเป็นนิจ